058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

WKR en concernregeling

In het Belastingplan is afgesproken dat organisaties uit hetzelfde concern voortaan één gezamenlijke vrije ruimte mogen hanteren. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. De moedermaatschappij moet voor 95% eigenaar zijn van de dochtermaatschappij(en). Een andere voorwaarde is dat het concernonderdeel met de grootste fiscale loonsom de belasting dient af te dragen in de loonaangifte. Het concern kan nog tot het uiterste afrekenmoment (loonaangifte december) kiezen voor het al dan niet toepassen van deze concernregeling. Alle concern onderdelen worden hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele verschuldigde belastingbedrag.

Meer weten over salarizaken?