058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Ziek uit dienst

Eindigt het dienstverband van uw werknemer tijdens zijn ziekte? Dan hoeft u het loon niet meer door te betalen. Geef op de laatste werkdag van uw zieke werknemer door aan het UWV dat hij ziek is. Uw werknemer kan dan een Ziektewet-uitkering krijgen zodra hij uit dienst is. U vraagt deze uitkering voor uw (ex-)werknemer aan. Hij ontvangt de Ziektewet-uitkering niet via u, maar rechtstreeks. Let op! Mogelijk dient u ook een re-integratieverslag te maken. Meldt u de werknemer te laat ziek of te laat uit dienst dan kan het UWV u een boete opleggen. Deze kan variëren van € 70,- tot € 455,-.
 

Meer weten over salarizaken?