058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Ziekte en vakantie

Zieke werknemers die op vakantie gaan hebben recht op 100% van hun salaris. Voordat een werknemer tijdens ziekte op vakantie mag heeft hij nog wel toestemming nodig van de bedrijfsarts. De vakantie mag namelijk geen medische problemen voor het herstel opleveren. Tijdens ziekte ontvangt de zieke werknemer minimaal 70% van zijn gewone salaris. Gaat de werknemer op vakantie en neemt de werknemer hiervoor vakantiedagen op dan bent u verplicht het volledige salaris te betalen over deze vakantiedagen. Deze vakantiedagen behouden altijd de 100% waarde van het salaris. Ook wanneer de zieke werknemer na 2 jaar ziekte uit dienst zou gaan, dient u de vakantiedagen tegen 100% van het salaris te betalen.

Meer weten over salarizaken?