058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

ZW-uitkeringen en Whk-premie

Deze maand verstuurt UWV brieven met daarop een overzicht van flexwerkers die in 2013 vanuit uw onderneming de Ziektewet (ZW) instroomden. De uitkeringen die UWV voor de werknemers voor zijn rekening nam of neemt, beïnvloedt de hoogte van de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) die uw onderneming in 2015 afdraagt.
De uitkeringen in 2013 zijn van invloed op de premie die uw onderneming in 2015 betaalt voor het ZW-flexdeel van de gedifferentieerde Whk-premie. U kunt het overzicht gebruiken om bij UWV kopieën op te vragen van de beslissingen die de instantie heeft gestuurd aan uw ex-werknemers. Dat is bijvoorbeeld handig als een ex-werknemer nog steeds ziek is. Door te starten met re-integratie kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat de werknemer straks een beroep doet op een WGA-(flex)uitkering. U ziet dezelfde ex-werknemer dan later niet terug in de premiehoogte voor het WGA-flexdeel van de Whk-premie. Houd er rekening mee dat UWV bij de premievaststelling ook kijkt naar ex-werknemers die ziek werden binnen vier weken na het einde van het dienstverband.

Meer weten over salarizaken?