058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Zwangere werkneemster op tijd ziekmelden

Als een werkneemster ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling, moet u haar in principe binnen zes weken ziekmelden bij UWV.

Er zijn echter een aantal situaties waarin u de ziekte van de zwangere werkneemster al uiterlijk op de vierde dag bij UWV moet melden:
1.  Ze wordt ziek vóór de flexibiliseringsperiode en als gevolg van de zwangerschap. Zodra de flexibiliseringsperiode begint, moet u haar binnen vier dagen ziekmelden.
2. Ze wordt ziek in de flexibiliseringsperiode.
3. Ze wordt ziek door zwangerschap of bevalling na afloop van het verlof.

Boete bij te laat ziek melden
Op welk moment u een zwangere werkneemster moet ziekmelden bij UWV, hangt af van het tijdstip waarop zij ziek wordt. Voor de ziektedagen van een zwangere werkneemster die in de flexibiliseringsperiode vallen, krijgt de werkneemster een Ziektewetuitkering. UWV trekt deze ziektedagen af van het zwangerschapsverlof. Dat betekent dat haar verlof waarschijnlijk eerder is afgelopen. Bent u te laat met de ziekmelding, dan kan UWV u een boete van maximaal € 455 opleggen.

Meer weten over salarizaken?